Энергетик
 
JOB TITLE: Энергетик
EMPLOYER: Smartagro Azerbaijan DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2020-03-11 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2020-04-10

Образование, опыт работы:

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.

Навыки:

- оперативного ведения электрохозяйства;
- планирования и организации работы электрохозяйства;
- планирования всего технологического процесса работы электрохозяйства;
- управления персоналом;
- принятия эффективных технических и технологических решений;
- систематизации работ по управлению качеством оказываемых услуг;
- уверенного пользователя персонального компьютера (ACad, Excel) .

Знания:

- методических и нормативных документов по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования и электросетей;
- правил устройств электроустановок;
- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- организации обеспечения предприятий электроэнергией;
- систем планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации электрооборудования и электросетей;
- технических характеристик, конструктивных особенностей, режима работы, правил эксплуатации, порядка и методов - планирования работы электрооборудования и ремонтных работ;
- методов разработки норм расхода электроэнергии;
- порядка составления смет затрат на проведение ремонтных работ;
- Организация технической эксплуатации инженерных систем жилых зданий;
- основ экономики, организации производства, труда и управления;
- основ трудового законодательства;
- правил по охране окружающей среды;

E - mail : office@smartagro.az

 

Təhsil, iş təcrübəsi:

Mühəndis və texniki vəzifələr üzrə (texniki) ali təhsil və həmin sahədə (mühəndis və texniki vəzifələr üzrə) ən azı 3 il iş təcrübəsi və ya mühəndis və texniki vəzifələr üzrə orta texniki təhsil və ən azı 5 il iş təcrübəsi.

Bacarıqlar:

- Enerji təsərrüfatının operativ aparılması;
- Enerji təsərrüfatının planlaması və təşkili;
- Bütün enerji təsərrüfatının iş prosesinin tam olaraq texniki planlaması;
- Heyətin idarə edilməsi;
- Effektiv texniki və texnoloji qərarların qəbul edilməsi;
- Göstərilən xidmətlər üzrə keyfiyyət səviyyəsinin sistemləşdirilməsi;
- Sərbəst personal kompüter istifadəçisi (ACad, Excel) ;

Biliklər:

- Enerji avadanlıqlarının və elektrik şəbəkəsinin texniki xidməti və təmiri üzrə normativ və metodik sənədlər ;
- Elektrik qurğuların təşkili;
- İstifadəçilərin elektroqurğuların texniki istismarının qaydaları;
- Müəssisənin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması;
- Elektrik avadanlıqlarının və elektrik şəbəkələrin təmirinin vaxtlı-vaxtında və səmərəli istifadə edilməsinə nəzarət etmək;
- Texniki xarakteristikasını, konstruktiv xüsusiyyətlərini, iş rejimini, onların istismar qaydalarını, elektrik qurğularının işləmə və təmir işlərinin planlama üsulu və metodu;
- Elektrik enerjisinin sərfiyyatının hesablama metodunu və normasını tertib etmək;
- Təmir işləri üzrə smetanın və xərclərin tərtib qaydası;
- Yaşayış binalarının mühəndislik sistemlərinin texniki istismarının təşkili
- İqtisadiyyatın əsəsları, istehsalın, əməyin və idarə edilmənin təşkili;
- Əmək hüququnun əsəsları;
- Ekoloji mühitin mühafizə qaydaları;

E - mail : office@smartagro.az

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP