Baş mühasib
 
JOB TITLE: Baş mühasib
EMPLOYER: Novikov Group DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-11-15 LAST UPDATED: 2019-11-15 DEADLINE: 2019-12-15

Baş mühasib

Öhdəliklər:

• Müəssisə tərəfindən həyata keçirilən bütün təsərrüfat əməliyyatlarını mühasibat uçotu hesabında düzgün əks etdirmək, ona nəzarəti, operativ məlumatların təqdim edilməsini təmin etmək.
• Mühasibat (maliyyə) hesabatlarını müəyyən edilmiş müddətlərdə tərtib və təqdim etmək.
• Daxil olan pul vəsaitlərinin, mal-material qiymətlilərinin, əsas vəsaitlərin uçotunu, xərclərin və məhsul satışının mühasibat uçotu hesablarında onların hərəkətini, istehsal dövriyyəsini və xərclərini, xərclər smetasının hazırlanmasını, məhsulun satışını, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsini təşkil edir.
• Məhsul, iş və xidmətlərin maya dəyərinin hesablanmasını,əmək haqqının ödənilməsini, dövlət büdcəsinə məcburi köçürmələri, dövlət sosial sığorta fonduna ayırmaları həyata keçirmək və müvafiq hesabatları hazırlayıb rəhbərliyə təqdim etmək,
• Vergi, DSMF, Statistika hesabatlarını tərtib və təqdim etmək,
• Maliyyə/mühasibat komandasına rəhbərlik etmək, bütün sənəd dövriyyəsinin prosedurlara uyğun olaraq qaydasında olmasını təmin etmək

Tələblər:

• İdarəetmə uçotunu və Vergi məcəlləsini bilmək (Mülki və Əmək məcəlləsi haqda biliklər üstünlükdür)
• ACCA və IFRS üzrə bilikləri güclü olan namizədlər üstünlüyə malik olacaq
• 1 C, R-Keeper, Store House üzrə bilik və təcrübələrin olması arzu olunandır.
• Azərbaycan və Rus dillərini bilmək şərtdir (İngilis dili biliyi əlavə üstünlükdür)
• Maliyyə/Mühasibat ixtisasları üzrə minimum 5 il təcrübə (3 ili böyük mühasib, baş mühasib vəya maliyyə meneceri vəzifəsi olmaqla)

Namizədlərdən öz CV-lərini müraciət edilən vakansiya adı qeyd olunmaqla hr@saffron.azO.Jafarov@novikovgroup.az elektron ünvanlarına göndərmələri xahiş olunur.


Главный бухгалтер

Обязанности:

• Обеспечение контроля и отражения на счетах учета совершения всех хозяйственных операций компании, предоставление оперативной информации;
• Составление в установленные сроки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• Учет поступления денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств, отражение движения расходов и реализации продукции на счетах бухгалтерского учета, их производственного цикла и затрат, составление сметы расходов, организация реализации товаров, работ и услуг;
• Обеспечение расчетов по учету себестоимости товаров, работ и услуг, расчетов по начислению заработной платы, обязательного перечисления в государственный бюджет и ФСС, составление и сдача отчетов руководству;
• Составление и сдача налоговой, статистической отчетности и отчетов в ГФСЗ;
• Руководство командой финансистов и бухгалтеров, обеспечение соответствия документооборота процедурам.

Требования:

• Знание управленческого учета и Налогового кодекса (знание Гражданского и Трудового кодекса является преимуществом);
• Кандидаты, хорошо знающие АССА и IFRS, получат преимущество;
• Желательно знание и опыт работы в программах 1С, R-Keeper, Store House;
• Знание азербайджанского и русского языков обязательно (дополнительным преимуществом является знание английского языка);
• Минимум 5 лет опыта работы в области финансов / бухгалтерского учета (3 года в качестве старшего бухгалтера, главного бухгалтера или финансового менеджера)

Высылайте свое CV c указанием названия вакансии в теме письма на электронный почтовый адрес: hr@saffron.az и O.Jafarov@novikovgroup.az

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP