Комплаенс офицер
 
JOB TITLE: Комплаенс офицер
EMPLOYER: Molbulak DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-09-17 LAST UPDATED: 2019-09-17 DEADLINE: 2019-10-17

Требования к комплаенс офицеру (специалист в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем)

• высшее образование (экономическое/ юридическое);
• опыт работы в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем не менее двух лет (последних);
• освоившее дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;

Должен отлично знать:

 Азербайджанский и русский языки;
 законодательство Азербайджанской Республики, регулирующее отношения в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 требования международных стандартов по противодействию терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 методики преподавания;

Должен уметь:

 разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в целях противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 применять законодательство в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля;
 контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 своевременно подготавливать отчетные материалы о выявлении в Компании операций (сделок), подлежащих контролю в целях противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 разрабатывать программы обучения в целях противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 планировать и проводить учебные занятия для сотрудников Компании в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 своевременно отслеживать изменения в законодательстве в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 уметь навыки внедрения в деятельность Компании необходимых изменений, связанных с противодействием терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;
 проводить иные действия и мероприятия, связанные с противодействием терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем.

E - mail : az.hr@molbulak.com

Komplayns zabit (cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi sahəsində mütəxəssis) vəzifəsinə dair tələblər

• Ali təhsilli (iqtisadi/hüquq);
• cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində ən azı iki il (son iki il) iş təcrübəsi;
• əlavə peşəkar proqramları - təlim proqramlarını, ixtisasartırma proqramlarını keçməsi zəruridir;

Bilməlidir:

 Azərbaycan və rus dillərini;
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində münasibətləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini;
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsini tənzimləyən daxili nəzarət qaydalarını, proqramları və prosedurları;
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq standartların tələblərini;
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində iş aparmaq üçün məsul olan işçinin fəaliyyət və hesabatını;
 tədris metodikasını;

Bacarmalıdır:

 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə daxili nəzarət proqramlarını və prosedurlarını hazırlamaq;
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyi, normativ hüqui aktları və daxili nəzarət qaydalarını tətbiq etmək;
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı nübarizə məqsədləri üçün daxili nəzarət qaydalarına əməl olunmasına nəzarət etmək;
 Şirkətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə ilə əlaqədar əməliyyatların müəyyənləşdirilməsinə dair hesabat materialları hazırlamaq
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə məqsədləri üçün təlim proqramları hazırlamaq
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində şirkətin işçiləri üçün təlimlərin planlaşdırılması və keçirilməsi;
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklərə nəzarət etmək, izləmək;
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə ilə əlaqədar şirkətin fəaliyyətinə zəruri dəyişiklikləri etmək ;
 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində digər tədbirləri həyata keçirmək.


E - mail : az.hr@molbulak.com

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP