Business Analyst Digital
 
JOB TITLE: Business Analyst Digital
EMPLOYER: AccessBank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-07-16 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-08-15

Business Analyst_Digital

Öhdəliklər:
• Bankın biznes müraciətlərinə uyğun olaraq Biznes bölmələri ilə birgə iştirak etmək və nəzarət etmək, həmçinin tələblərin formalaşdırılmasının təşkili;
• Biznes proseslərinin və alqoritmlərin rəsmiləşdirilməsi;
• Sistemə aid funksional və texniki tələblərinin yazılması, programçılar üçün hədəflərin qoyulması;
• Programçılar komandası və biznes komandası arasında koordinasiya və informasiya dəstəyi;
• Sistem təminatının testləşdirilməsi və qəbul;
• Sistemin biznes departamenti tərəfindən qəbil edilməsi və istifadəçilərin təlimi prosesinin və məsləhətləşmənin təşkili;
• Sistem təminatı üzrə təlimatın hazırlanması;
• İcra prosesinin monitorinqi vəzifələri.

Tələblər:
 Bank/maliyyə sektorunda təcrübə olması;
 İT sistemlərinin layihələrinin icrası təcrübəsi (Online service sistemləri üzrə üstünlük verilir)
 User Interface / User Experience dizaynı haqqinda biliklərin olması.
 İngilis dilinin yaxşı bilik səviyyəsi
 Azərbaycan və ya rus dilinin yaxşı səviyyədə biliyi;
 Ali təhsil (üstünlük iqtisadiyyat / riyaziyyat və ya texniki);
 MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) proqramları biliyi
 Analitik bacarıqların mövcudluğu;
 Bütün növ detallara diqqət;
 Yeni texnologiyaları öyrənmək və sınamaq hə və si;
 Məsuliyyət, gündəlik iş aparmaq qabiliyyəti

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.


Business Analyst_Digital

Обязанности:
 Участие и контроль вместе с Бизнес подразделениями, а также разработчиками в постановке требований по запросам бизнес направления Банка;
 Формализация бизнес-процессов и алгоритмов;
 Постановка задач разработчикам, написание функциональных, а также технических требований по системе;
 Координация и информационная поддержка работы команды разработчиков и бизнес команды;
 Тестирование и приемка разработанного функционала;
 Организация процесса приемки заказчиком, консультация и обучение пользователей;
 Разработка инструкций по реализованному функционалу;
 Контроль процесса внедрения задач.

Требования:
 Наличие опыта работы в банковском/финансовом секторе;
 Наличие опыта в проектах внедрения ИТ систем (дистанционного обслуживания) приветствуется:
 Наличие понятия о User Interface/User Experience дизайне.
 Хорошее знание английского языка;
 Знание азербайджанского или русского языков на хорошем уровне;
 Высшее образование (желательно экономическое/математическое или техническое);
 Знание MS-Office программ (Word, Excel, PowerPoint, Visio);
 Наличие аналитических способностей;
 Внимательность к любого рода деталям;
 Желание изучать и пробовать новые технологии;
 Усидчивость и ответственность, умение выполнять рутинную работу;

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!


Business Analyst_Digital

Responsibilities:
 Participation and control, together with business units, as well as with developers in the formulation of requirements for the project of Mobile banking and after the project for other such requests from business units;
 The formalization of business processes and algorithms;
 Writing of business and functional(technical) requirements, setting targets for developers;
 Coordination and information support of the work of the development team and the business team;
 Testing and acceptance of the developed functionality;
 Organization of the process of acceptance by the customer, consultation and training of users;
 Development of guidelines for the implemented functionality;
 Monitoring tasks of the implementation process.

Required skills and qualifications:
 Experience in the banking / financial sector;
 Experience in Projects on IT software implementation projects (online/self service system)
 Knowledge about the concept of User Interface/User Experience Design.
 Good knowledge of English;
 Knowledge of Azerbaijan and Russian languages at a good level;
 Higher education (preferably economics / mathematics or engineering);
 Knowledge of MS-Office programs (Word, Excel, PowerPoint, Visio);
 Availability of analytical skills;
 Attention to detail any kind;
 Willingness to learn and try new technologies;
 Perseverance and responsibility, ability to carry out routine work;

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az. Please indicate the job title in the subject line!

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP