Qazanxana operatoru
 
JOB TITLE: Qazanxana operatoru
EMPLOYER: Yarat DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-06-21 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-07-21

Vəzifə: qazanxana operatoru

Sahə: qazanxana

Vəzifə borcu:

• Qazanxana, kompressor və yardımçı şöbələrin bütün texniki vasitələrinə nəzarət daxildir.
• Qazanxanada olan avadanlığının texniki istismar qaydalarının yerinə yetirilməsinin daimi təmin edilməsi və ona nəzarət.
• Mürəkkəb texnoloji avadanlığın istifadə edilməsində texniki təhlükəsizlik üzrə təlimatların tərtib edilməsi və onlara riayət edilməsi.
• Lazımi planlaşdırmadan sonra Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən Təsərrüfatın texniki vasitələri və avadanlığının texniki xidmət və təmrinin həyata keçirilməsi.
• Texniki sənədlərin texniki təhlükəsizlik qayda və normalarına uyğunluğuna nəzarət.
• Qazanxanada olan avadanlığının vaxtlı-vaxtında yoxlanması və sınaqdan keçməsinin təmin edilməsi.
• Qazanxanada ona həvalə edilmiş avadanlığının istismarı və təhlükəsiz xidmət göstərməsi üzrə təlimatların hazırlanmasında iştirak etmək.
• Ona həvalə edilmiş avadanlıq və texniki vasitələrin texniki sənədlərinin həyata keçirilməsi və aparılması.

Bilməlidir:

• Qazanxana avadanlığının istismarı üzrə geniş və dəqiq bilikləri.
• Daimi və dəyişkən cərəyanlı elektrik maşınlarının, elektrik mühərriklərinin, transfolrmatorların, kompressorların, qazanların, qızdırıcı yardımçı avadanlığın quraşdırılması;
• Müxtəlif elektrik materiallarının növləri, onların təyinatı və xassələri.
• Buraxıcı və tənzimləyici qurğuların, kontaktların qoruyucularının və kontrollerin (aparat) konstruksyasını və təyinatını;
• Qazanxanada olan avadanlığının sınaqdan keçmə qaydası və normalarını.

E - mail : turan.a@yarat.az

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2020 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP