Memar
 
JOB TITLE: Memar
EMPLOYER: Delüks-Kamin MMC DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2018-09-13 LAST UPDATED: 2018-09-13 DEADLINE: 2018-10-13

MİMAR  (YÖNETİCİ)

Talepler

- Mimarlık ve inşaat Mühendisliyi fakültesi mezunu olmak.
- Çok iyi derecede Autocad bilmek.
- En az 5 yıl profosyonel iş denyimli olmak.( referanslı)
- İyi derecede İngilizce , Rusca ve Türkce bilmek.
- Liderlik tecrübe ve kapasitesine sahip olmak.
- Yaratıcı ve pratik zekalı olmak.
- İç dekorasyon konusunda birikim ve terübeli olmak.
- Yalniz

Vazifeler

- Şirketin Teknik Departmanının sevk ve idaresini yapmak.
- Inşaat montaj ve üretim plan ve projelerini yapmak ve uyqulamak. Bu işlere ilişkin örgütsel yapı kurmak ve yönetmek.
- Şirketin diger departmanları ile uyum-koordinasyon içinde olmak ve teknik destek sağlamak.
- Bilgisayar enerji makina ve telekominikasyon, iş aletleri alanlarında şirket ihtiyaclarını tespit ve temin etmek.
- Araç , iş makinaları ve iş gücünün optimal koordinasyonunu sağlamak.
- 5 yıllık , yıllık , aylık , haftalık , günlük planlar hazırlamak, uygulamak , sonuçlarını analiz edib raporlamak.
- Departmanda çalışan/çalışacak bütün görevliler üzerinde genel yönetim denetim , iş bölümü yapma , çalışma düzeni kurma , yetiştirme , hizmet içi eğitim vermek.
- Yönetim ve denetimi kendine verilen işlerin sözleşme ve eklerine şartnamelere , fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereği içinde iyi bir biçimde yaptırıp , süresinde bitirilmesini sağlamak , sonuçlarını takip etmek ,rapor hazırlanıp şirket yönetimine sunmak.
- Departman ve bağlı birimlerince düzenlenen plan , proje , rapor , yazı tutanak defter ve işlerin yürütülmesi için zaman-uygulamak prensipleriyle çalışmak.
- Departmanın uzmanlaşmış teknik personelden oluşmasını sağlamak.
- Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme yapmak görüş ve önerilerde bulunmak.
- Görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini kurma ve takip etmek raporlamak.
- İş sağlığı Kanunu ile ilgili hükümleri bilmek ve uygulamak.
- Departmanın stratejik planını performans programını faaliyyet raporlarını (günlük-haftalık-aylık-yıllık) dönem gərçekleşme raporlarını hazırlamak/hazırlatmak.
- Strateji geliştirme görevindeki departmanla yüksek işbirliğiyi ve koordinasyon içinde çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
- İnşası ,montajı, üretimi planlanan işlerin detay mali programlarını hazırlamak.
- Yapılan bütün işlerle ilgili statistiki bilgileri tutma günceleme raporlarını yazmak.
- Departmanın personelinin düzenli , verimli çalışması için Takip koordinasyon , motivasyon ve kontrol işlerini iç tüzük şekline getirip fiilen uygulamak.
- Departman faaliyyetlerinin yürütülmesi , yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için tahsis edlien/edilecek personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirleme ,belirtilen ve yönetilen faaliyyetlere ilişkin olarak politikalar belirleme, bu hususta şirket yönetimine önerilerde bulunmak.
- Departman personelinin eğitim ihtiyacını tespit etme sorumluluklarını  yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak bu hususda şirket yönetimine  önerilerde bulunmak.
- Diger departmanlarca takip edilen olası siparişlerin yer tespitlerini , projelerini, şartnamelerini, fiyat analizlerini ,metrajlarını ve yaklaşık maliyyetlerini hazırlamak/hazırlatmak. Sipariş onaylandıktan sonra tehvil teslim anına kadarki her türlü çalışmayı planlamak uygulamak.Tehvil ve teslimden sonra periyodik bakım ve garanti kapsamındakı çalışmaları yürütmek.Müşteri memnuniyyet analiz rapor ve grafiklerini çıkarma, şirket yönetiminin onayına sunma.
- Departman personelinin karşılaştığı sorunları çözme, gerekli olanları şirket yönetimine bidirmek.
- Şirket yönetimi ve görevlendirdiği üst amirler tarafından verilən diger görevleri yapmak.

e-mail: radicreativedesign@gmail.com

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP